ترموپلاستیک پخت شده یکی از اعضای خانواده ترموپلاستیک الاستومرها بوده که با بهره گیری از خواص الاستومریک همانند رابر-ترموست EPDM عمل می­کند.این پلیمر ترکیبی از مشخصات رابر پخت شده با خواص فرایندی ترموپلاستیک است.