پلی آمیدها از جمله پلیمرهای مهندسی پرمصرف در دنیا هستند که علاوه بر استحکام کششی، مدول کشسانی فوق ‏العاده و مقاومت سایشی، از مقاومت حرارتی خوبی نیز برخوردار هستند. شرکت آرسام پلاست به منظور بهبود خواص پلی آمیدها کامپاندهای پایه پلی­ آمید تقویت شده را تولید نموده است که با افزودنی های مهندسی علاوه بر افزایش چشمگیر استحکام و مدول کشسانی، ضربه پذیری آنها را نیز افزایش یافته است.

Arsamide- GF

 • تقویت شده با الیاف شیشه
 • فرآیند پذیری خوب
 • کیفیت سطح مناسب

Arsamide-UV

 • مقاوم در برابر تخریب نوری

Arsamide-HI

 • فرآیند پذیری خوب با روش های اکستروژن و تزریق
 • خواص ضربه و شکل پذیری بالا در محدوده دمایی وسیع
 • مقاومت به ضربه

Arsamide-HR

 • مقاومت شیمیایی بالا
 • مقاومت دمایی خوب
 • مقاومت به رطوبت

Arsamide-FR

 • مقاوم در برابر شعله و انتشار آن (استاندارد UL94)