عمده محصولات شرکت آرسام پلاست را می توان در 6 خانواده دسته بندي کرد: خانواده کامپاندهاي بر پایه پلیآمید (آرسامید)، خانواده کامپاندهاي بر پایه پلی پروپیلن (آرساپیلن)، خانواده کامپاندهاي بر پایه پلی اتیلن(آرسالن)، خانواده ترموپلاستیک الاستومر هاي پخت نشده بر آرساپرن) و نهایتا خانواده ترموپلاستیک ) PP-SEBS آرساالاست)، خانواده ترموپلاستیک الاستومر هاي پخت نشده بر پایه ) EPDM پایه الاستومر هاي پخت شده (آرسافلکس). خواص هر کدام از این 6 خانواده با توجه به نیاز هاي بازار بهینه گردیده است.
براي دریافت اطلاعات بیشتر و انتخاب بهترین مواد، با ما تماس بگیرید.