رسیدن به بهینه خواص عملکردی قطعه پلیمری , نیازمند استفاده از موادی با خواص مکانیکی , فیزیکی , حرارتی , نوری و … مناسب و فراخور محصول نهایی می باشد . لذا انتخاب موادی متناسب با عملکرد قطعه نهایی امری ضروری بوده و در این راستا شرکت آرسام با تولید کامپاندهای متنوع با سطح کیفی عالی و سطوح قیمتی متفاوت سبد کالایی جامع و مورد اطمینان را ارائه می نماید.